Вы вошли как Гость • ԽՈՒՄԲ "Гости"ՀԱՅՐՈՒՆԱԿԱՆ ՈՂՋՈՒՅՆ Гость • ԻՄ ԷՋԸ • ԳՐԱՆՑՎԵԼ • ԵԼՔ • ՄՈՒՏՔ • RSS
ՈՒՐԲԱԹ, 23.10.2020
                                                                                                                                                                           

Главная » 2010 » ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ » 07

1955 թվականի սեպտեմբերի 6-ին և 7-ին թուրքական Ստամբուլ և Իզմիր քաղաքներում տեղի ունեցան հունական բնակչության ջարդերը, որոնք հետագայում դարձան նաև հայկական: Այն օրերի ողբերգալի իրադարձությունները անվանում են «Ստամբուլյան ջարդերի գիշեր» կամ «Կոնստանդնուպոլսի ազգային բնաջնջումների գիշեր»:Քրիստոնյա բնակչության ջարդերն իրականացվել են թուրքական իշխանությունների կողմից` ի պատասխան կիպրական հույների պահանջի` ճանաչել Կիպրոսի անկախությունը բրիտանական թագավորությունից և միացնել այն Հունաստանին:Վերջին կայծը, որը պետք է վերածվեր թուրքերի վայրագությունների, դարձավ Սալոնիկեում Քեմալ Աթաթուրքի տուն-թանգարանում տեղի ունեցած պայթյունը: Ինչպես պարզվեց հետագայում, պայթյունն իրականացրել էր թանգարանի տեսուչը, իսկ պայթուցիկը նրան փոխանցել էին թուրքական հատուկ ծառայությունները»:Գիշերը ավերման ենթակա տների, խանութն ... ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

Դիտարկումների քանակը: 547 | Ավելացված: hayruni88 | ԱՄՍԱԹԻՎ: 07.09.2010 | ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (1)

Նոյեմբերին ամերիկյան Կոնգրեսում կայանալիք ընտրությունների ժամանակ Բարաք Օբաման ավելի շատ է զգալու ամերիկաբնակ հայերի և հրեական լոբբիի աջակցության կարիքը: Այս մասին գրում է թուրքական Referans պարբերականը` անդրադառնալով Հայաստանի և Թուրքիայի միջև մեկնարկած հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և դրա համատեքստում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին:«Սեպտեմբերին Թուրքիան ստանձնեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի ժամանակավոր նախագահությունը: ԱԽ օրակարգում երկու կարևոր նիստ կա` սեպտեմբերի 23-ին և 27-ին: Առաջին նիստը նախագահելու է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը, իսկ երկրորդը` արտգործնախարար Ահմեթ Դավութօղլուն: Մեծ հավանականությամբ, ինչպես Գյուլը, այնպես էլ Դավութօղլուն, իրենց ամերիկացի գործընկերների հետ երկկողմ հանդիպումներ են ունենալու, որոնց ընթացքում երկկողմ հարաբերություններից զատ քննարկվելու են նաև Թուրքիա-Իսրայել լարվածությունը, Իրանի հետ ստորա ... ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Դիտարկումների քանակը: 298 | Ավելացված: hayruni88 | ԱՄՍԱԹԻՎ: 07.09.2010 | ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (0)

àÕçáõÝ»Éáí ÑÛáõñÇÝ` ݳ˳ñ³ñ ܳɵ³Ý¹Û³ÝÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ØÇ·ñ³ódzÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý »õ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç»õ ͳí³Éí³Í ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ` Áݹ·Í»Éáí, áñ µ³½Ù³ÃÇí Íñ³·ñ»ñ »Ý Ùß³Ïí»É »õ ÏÛ³ÝùÇ Ïáãí»É »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³çݳÛÝáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝáÕ áÉáñïÝ»ñáõÙ:

гÝë ä»ï»ñ ´á»Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó ¾¹í³ñ¹ ܳɵ³Ý¹Û³ÝÇÝ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ »õ íëï³Ñ»óñ»ó, áñ ØØÎ-Á Ïß³ñáõݳÏÇ ÙÇ·ñ³ódzÛÇ áõ ÙÇ·ñ³ódzÛÇÝ ³éÝãíáÕ ËݹÇñÝ»ñáõÙ »ñÏÏáÕ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ç³Ýù»ñÁ:

¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ ùÝݳñÏ»óÇÝ Ï³Ýáݳíáñ ÙÇ·ñ³ódzÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ËóÝÙ³ÝÁ, ÙÇ·ñ³ódzÛÇ áÉáñïáõÙ ù³Õ³ù ... ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Դիտարկումների քանակը: 319 | Ավելացված: hayruni88 | ԱՄՍԱԹԻՎ: 07.09.2010 | ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (0)